divendres, 16 de gener de 2009

“Els dirigents israelians són feixistes”

Les darreres setmanes s'ha parlat com mai sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Notícies constants, manifestacions, concentracions, etc... han servit per a denunciar el darrer episodi de terrorisme d'estat orquestrat per l'estat sionista d'Israel. La massacre ha estat (està sent!!) tan gran que hi ha gent que ho està comparant amb el genocidi que va suposar per als jueus alemanys i europeus el terrible holocaust provocat pels nazis. Quan es diu que l'estat d'Israel s'assembla més a un estat racista i feixista que a una democràcia, immediatament es contrataca amb l'argument de l'antisemitisme (oblidant que els palestins són igual de semites que els jueus!!). Doncs bé, supose que en el cas d'aquest document històric és díficil poder utilitzar aquest argument demagògic si tenim en compte que els signants de la carta són jueus també.

Carta d'Albert Einstein i altres personalitats jueves al New York Times: “Els dirigents israelians són feixistes”
The New York Times - 2 de disembre de 1948


Entre els fenòmens polítics més inquietants de la nostra època tenim, a l'Estat de nova creació d'Israel, l'aparició del «Partit de la Llibertat» (Tnuat Haheteur) (1), un partit polític amb un enorme paregut en quant a la seva organització, mètodes, filosofia política i plantejaments socials, als partits nazi i feixista.

Aquest partit ha sigut format pels membres i partidaris de l'antic Irgun Zyai Leumi, una organització nacionalista d'extrema dreta a Palestina.

L'actual visita del cap d'aquesta agrupació, Menajem Begin (2), a Estats Units, obviament s'ha calculat per donar la impressió d'un recolzament estadounidenc al seu partit per a les properes eleccions israelianes i per fonamenta vincles polítics amb els elements sionistes conservadors dels Estat Units.

Molts estadounidencs de reputació nacional has prestat els seus noms per acollit aquesta visita. És inconcebible que qui s'oposen al feixisme al món sencer, si estan correctament informats sobre el passat i les perspectives polítiques de Begin, puguen afegir els seus noms i recolzament al moviment que representa.

Abans que les contribucions econòmiques i les manifestacions públiques de recolzament a Begin originen danys irreparables i abans de donar a Palestina la impressió que una gran part dels Estats Units recolzen als elements feixistes d'Israel, el públic estadounidenc ha d'estar informat del passat i els objectius de Begin i el seu moviment.

Les declaracions públiques del partit de Begin (3) no mostren el seu autèntic caràcter. Actualment parlen de llibertat, democràcia i antiimperialisme, mentres que fins ahir predicaven obertament la doctrina de l'Estat feixista.

Però les seues actuacions traïxen les seues paraules i mostren l'autèntic caràcter d'aquest partit terrorista. De les seues accions passades podem deduïr el que pot fer al futur.
L'atac a una aldea àrab.

Un exemple escandalós ha sigut la seua actuació en l'aldea àrab de Deir Yassin. Aquest poble, lluny de les carreteres principals i redejada de terres jueves, no va prendre part a la guerra i fins i tot va combatir a les bandes àrabs que volien utilitzar el poble com a base.

El 9 d'abril, segons el New York Times, les bandes terroristes atacaren aquest poble tranquil, que no era un obejectiu militar a la guerra, i mataren a la majoria dels seus habitants, 240 homes, dones i xiquets, i mantingueren a alguns amb vida per fer-los desfilar com a presoners pels carrers de Jerusalem.

La majoria de la comunitat jueva es quedà horroritzada per aquest acte i l'Agència jueva va enviar un telegrama de disculpa al rei Abdalá de Transjordania (4).

Però els terroristes, lluny d'avergonyir-se dels seus actes, estaven orgullosos d'aquesta masacre, la proclamaren ampliament i convidaren a tots els responsables extrangers presents al país per a que foren a vore els montons de cadàvers i els danys perpetrats a Deir Yassin.

L'atac a Deir Yassin il.lustra el caràcter i les accions del Partit de la Llibertat, que entre la comunitat jueva predica una barreja d'ultranacionalisme, misticisme religiós i superioritat racial.

El mateix que altres partits feixistes, ha col.laborat per trencar les vageus i ells mateixos has al.lentat la destrucció dels sindicats lliures. Al seu congrés proposaren els corporatius sobre el model feixista italià.

Durant els últims anys de violències antibritàniques esporàdiques, l'IZL i el grup Stern han implantat el regne del terror entre la comunitat jueva a Palestina.

Han apalejat a proferssors que parlaven mal d'ells i han abatut a pares d'alumnes per impedir que els seus fills es reuniren amb els mestres.

Amb métodes pròpis dels gàngters: pallisses, finestres trencades i robatoris generalitzats, els terroristes intimiden a la població i exigeixen un alt preu.

Els homes del Partit de la Llibertat no participen als treballs constructius a Palestina. No han pres cap terra, no construïren colònies i només han disminuit
l'activitat de la defensa jueva. Els seus esforços en la immigració, molt divulgats, són minuciosos i es dediquen principalment a reclutar compatriotes feixistes.

Contradiccions.

Les contradiccions entre les precioses afirmacions que ara fan Begin i el seu partit i els informes de les passades actuacions a Palestina donen la impressió d'un partit polític poc corrent.
Porta la marca indubtable d'un partit feixista per a qui el terrorisme (contra els jueus, àrabs i els britànics) i les falses declaracions són els moviments, i el seu objectiu és un «Estat líder».
A la vista de les observacions precedents, és imprescindible que en aquest país es conega la veritat sobre Begin i el seu moviment.

Encara és més tràgic que l'alta direcció dels sionistes estadounidencs hagen rebutjat fer campanya contra les pretensions de Begin i fins i tot s'hagen negat a explicar als seus pròpis elements els perills que comporta per a Israel el recolzament a Begin.
Per tant, els signants utilitzem aquest mitjà per presentar públicament alguns fets sorprenents respecte a Begin i el seu partit i per recomanar a tots els qui concerneix no recolzen aquesta última manifestació del feixisme.

Isidore Abramowitz,
Hannah Arendt
Abraham Brick
Rabbi Jessurun Cardozo
Albert Einstein *
Herman Eisen, M.D.
Hayim Fineman
M. Gallen, M.D.
H.H. Harris
Zelig S. Harris
Sidney Hook
Fred Karush
Bruria Kaufman
Irma L. Lindheim
Nachman Majsel
Seymour Melman
Myer D.
Mendelson, M.D
Harry M. Orlinsky
Samuel Pitlick
Ffritz Rrohrlich
Louis P. Rocker
Ruth Sager
Itzhak Sankowsky
I.J. Shoenberg
Samuel Shuman
M. Znger
Irma Wolpe
Stefan Wolpe.

Notes:
(1) L' Herut és el precursor del partit israelià Likud, conforme a la ideología de Vladimir Jabotinsky)
(2) Begin (un terrorista reciclat) després es convirtí en Primer Ministre d'Israel (Likud) i sota el seu govern decenes de mils de civils libanesos i palestins foren assassinats als any 80.
(3) Els successors de Menajem Begin al Likud (com Primeres Ministres israelians), com Netanyahu i Sharon són responsables d'innumerables morts de civils.
(4) Encara que els autors mencionen les excuses de l'Agència Jueva «enviades al rei Abdalà», que no era ni tan sols de Palestina, les recerques posteriores demostraren la participació de la Haganna i l'Agència Jueva en la massacre de Deir Yassin, així com la participació de l'Agencia Jueva i del Fons Nacional Jueu a la neteja ètnica.