dimarts, 17 de juny de 2008

Història local vs història nacional


La qüestió que propose no és per res nova. No és altra cosa que la dicotomia entre la història local i la història nacional. Fuster i Vives fa molts anys van entrar en una mena d'enfrontament dialèctic sobre el tema. Una conversa inacabada per la mort del gironí, que va servir per mostrar un Joan Fuster que, clarament, apostava per la construcció d'una història nacional. Evidentment, entenent per aquest terme els Països Catalans com a realitat nacional i, per tant, històrica. Però, realment, són incompatibles totes dues? Dedicar-nos a conèixer la història del nostre poble o la nostra regió és incompatible amb el coneixement general d'una nació, d'un país? Jo crec que no. De fet, crec que són complementaris i necessaris: no entenc l'una sense l'altra. La història nacional dels Països Catalans ha d'estar fonamentada en realitats locals, en la diversitat que ens diferencia d'altres models nacionals que sols busquen l'homogeneïtat forçosa de totes les característiques diverses que hi conviuen dins del territori que ocupa.

A hores d'ara estic escrivint la història del meu poble, Novelda. Sobre la capital de les Valls del Vinalopó s'ha escrit molt, però per separat. Articles, petits llibrets concrets i diversos estudis molt complets i precisos, formen un conjunt de lletres que ens mostren la història de Novelda dividida en diferents etapes. La meua proposta és juntar tota aquesta informació en el que ha de ser el primer llibre que contemple la història total i local de Novelda. Un llibre que servisca de referència per a totes aquelles persones que vulguen estudiar qualsevol aspecte concret de les diferents èpoques per les que ha passat el poble i que tenim informació i, alhora, elaborar un obra que ajude als novelders i novelderes a conèixer-se a ells mateixos. Aquesta ha de ser una premissa fonamental en tota construcció identitària: autoreconèixer-se com al que s'és i no com al que d'altres ens han dit que som. Evidentment que després tothom pot construir la seua identitat de la manera que més li agrede, però almenys que es tinguen tots els elements sobre la taula, especialment els de caràcter històric.

Des del meu punt de vista, la història de Novelda passa indestriablement per la història del conjunt dels Països Catalans en alguns aspectes i de manera claríssima per la pròpia història de les comarques valencianes. Així, sense forçar amb calçador res, estic elaborant una història local enmarcada dins d'una altra més general que contempla dos marcs geogràfics molt clars: el País Valencià i les terres de llengua catalana. Ara bé, com dic, el que estic fent és història local i no apologia de cap idea nacional. Com a científic social crec que s'ha de ser el més rigorós possible i més encara en el cas nostre. El llibre, però, no serà sols història. L'apartat dedicat a la bibliografia voldria que es convertira en unes pàgines de referència per aquelles persones interessades en la història de Novelda, especialment per facilitar la recerca de fonts bibliogràfiques. Ja he dit que s'ha escrit molt i demanera força escampada. Doncs bé, en el meu treball intente aglutinar tot allò que s'ha escrit i presentar-ho. Evidentment que no estarà tot. De fet he hagut d'eliminar alguns articles que primer havia inclós per ser repetitius o per no aportar realment res de nou al treball que estic realitzant.

En fi, aquesta reflexió no vol ser més que això. Quan tinga el treball més avançat miraré d'anar publicant també petits articles concrets que ens ajuden a desglossar tants anys d'història local i nacional. La generació de científics socials que actualment tenen els Països Catalans, no es donava des de feia dècades i crec que això ho hem d'aprofitar.